FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą usługi, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

ADRESAT:

Tomkowscy Sp. z o. o., Trębowiec Duży 2, 27-220 Mirzec, KRS:0000912994, NIP:6642147191, REGON: 389523908.

 

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)                                                               

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Usługa: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Wpłanona kwota: ………………………………………………………………………………………………………..

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis sytuacji):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy niezgodność została stwierdzona: …………………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana usługi/szkolenia na inną/inne,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………..                                                              …………………………………..

data wypełnienia                                                                                 podpis

                                                                 (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Tomkowscy Sp. z o. o., Trębowiec Duży 2, 27-220 Mirzec, KRS:0000912994, NIP:6642147191, REGON: 389523908. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@beautyelite.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.