Mateusz Tomkowski Marketing Internetowy

Prowadzący: Mateusz Tomkowski

Od 5 lat zajmuje się marketingiem internetowym. Na swoim koncie ma wygenerowanie ponad 1 mln sprzedaży przez internet z wykorzystaniem reklamy na Facebooku. Dodatkowo tworzy lejki sprzedażowe, kampanie promocyjne, webinary.

W 2019 ukończył Marketing Internetowy na AHG w Krakowie oraz kilkadziesiąt kursów z tego zakresu. Szkolił się u najlepszych specjalistów w polsce i za granicą.

Poniżej znajdziesz przewijany harmonogram aktualnych szkoleń:

Data szkoleniaNazwaMiejsce szkoleniaLiczba godzinCena brutto
24.04.2023Szkolenie z social media i reklamyStarachowice103000

 

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje reklamę w social mediach (Facebook i Instagram). Podczas szkolenia szczególny nacisk jest położony na naukę:

 • obsługi managera reklam,
 • ustalania grup do których należy się reklamować,
 • budżetowania,
 • tworzenia kreacji reklamowych,
 • pisania tekstów reklamowych,
 • strategicznego podejścia do reklam,
 • rodzajów kampanii reklamowych – kiedy i jakie tworzyć,
 • analizowania kampanii reklamowych w celu poprawy ich skuteczności w przyszłości.

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności tworzenia skutecznych kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie z wykorzystaniem managera reklam. Zrealizowanie całego zakresu szkolenia i zastosowanie wiedzy w praktyce, aby przynosiła wymierne korzyści finansowe. Szkolenie jest dopasowane do branży, potrzeb i poziomu klienta.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie jest skierowane do osób które chcą:

 • dotrzeć do nowych klientów z wykorzystaniem reklamy w social media,
 • zwiększyć liczbę klientów,
 • zwiększyć częstotliwość zakupów klientów w swoim biznesie.

Wymagania wobec uczestników szkolenia

Uczestnik szkolenia musi posiadać podstawową wiedzę dotyczącą obsługi komputera oraz posiadać dostęp do internetu.

Program szkolenia

Szkolenie jest jednodniowe i trwa około 8 godzin.

Rozpoczyna się od omówienia narzędzi potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania managera reklam. Następnie zwracamy uwagę na ważne kwestie ustawienia profili w social medai, które mają wpływ na wyniki reklam.

Kolejnym elementem jest przejście krok po kroku przez wszystkie funkcje managera reklam. Zatrzymamy się na najwazniejszych ustawieniach. Uczestnik szklolenia dowie się, które  znich są istotne, a które nie.

Następnie przejdziemy do targetowania – ustalania grupy docelowej, do której będziemy chcieli dotrzeć.

Budżetowanie to kolejny przystanek, gdzie dowiesz się, kiedy włączyć i wyłączyć reklamę. Jaki budżet przeznaczyć na daną kampanię, aby nie „przepalać” pieniędzy.

Ostatni element to strategiczne podejście do reklam. Zrozumienie, dlaczego jedna reklama nie działa, a kilka połączonych elementów – tak.

Szkolenie kończy się Imiennym Certyfikatem.

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

Odpowiedzialność za organizację i przebieg szkolenia oraz dobór kadry o odpowiednich kompetencjach leży po stronie firmy Beauty Elite (kontakt@beautyelite.pl), reprezentowanej przez Mateusza Tomkowskiego.

Niezbędne materiały i narzędzia

Dostęp do komputera, stabilne łącze internetowe oraz dostęp do managera reklam.

Transport na miejsce szkolenia

Transport we własnym zakresie.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację usługi

Beauty Elite tel: 697 606 415

Mateusz Tomkowski tel: 697 606 415

Dane do osób realizujących usługi

Szkoleniowiec: Mateusz Tomkowski (hello@mateusztomkowski.pl)

Organizator: Beauty Elite (kontakt@beautyelite.pl)